Odlomak:
Aleksandra je prostrla tabak belog papira na pod i počela da pravi nekakve šeme po njemu. Planirala je šta će da stavi na naslovnu stranu, a šta unutra i konstatovala da joj nedostaje reklama za treću koricu.
Počela je ubrzano da prebira po sećanju ne bi li se setila neke kozmetičke kuće koju još nije predstavila u svom magazinu – imala je sistem da o nekom proizvođaču napravi opširnu reportažu, a da on zauzvrat reklamira svoje proizvode u njenom magazinu.
U nekomercijalnom delu magazina afirmisala je savremenu ženu koja zna šta hoće i zna kako to da postigne. Hrabrila je žene koje bi htele „sve odjednom i odmah”, da budu strpljivije i istraju ne posustajući kada naiđu na prepreke. Onima koje ne znaju šta hoće, pomagala da to otkriju. Pružala je podršku ženama koje se pitaju da li je važnije roditi i odgajati decu, ili graditi blistavu karijeru. Žene koje čitaju njen magazin više nisu imale tu dilemu, jer su znale da je važno i jedno i drugo. Takođe, nije trpela pitanja tipa – da li žena može u isto vreme da radi dva posla, ali je rado razgovarala sa ženama koje muči pitanje – kako najefikasnije da se radi više poslova odjednom? Nije trpela ni žene koje su zanemarile fizički i intelektualni trening – dok ljušti krompir za ručak, Aleksandra bi slušala lekcije engleskog jezika sa CD-a, ponavljajući ih naglas, na Valentininu radost koju je to silno zabavljalo. Uveče bi se uspavljivala romanima Ezen Jonesko na francuskom, a dok je peglala Valentinine i svoje haljine, slušala bi vesti jer zbog posla mora uvek da bude u toku.